برچسب: هست

30 آگوست 0

پسرخاله

پسرخاله:اون پوست شکلاتارو بده به منشهاب حسینی:پوست شکلات میخوای واسه چی؟پسرخاله :یه پیرزنه هست پاهاش درد میکنه فقیرم هست..شهاب حسینی:خب؟پسرخاله:بعضی وقتا میرم بهش کمک میکنم خونشو تمیز میکنم و بعضی کارای دیگه…شهاب حسینی :اهان…..بعدش؟؟؟؟؟؟پسرخاله:هیچی همیشه بهم میگه بردار از اون […]

Read More

@ 2017 childcare-Care WordPress Theme.