13 ژوئن 0

فیلم های یک دقیقه ای

دوربین مخفی فروشگاه: در یک فروشگاه لباس که مجهز به گیت امنیتی برای جلوگیری از خروج لباس ها هستن به صورت نامحسوس یکی از سنسورها رو داخل کیف یا بسته ی لباس یکی از خریدار ها قرار میدیم و وقتی […]

Read More

@ 2017 childcare-Care WordPress Theme.