تبلیغات
هنرستان آوا
پیام خود را اینجا وارد کنید
درباره ما

مدیر سایت :آموزش یار
نویسندگان
پیوندهای روزانه
لینک های ویژه
مطالب اخیر وبگاه

 پایان نامه اقتصاد کشاورزی درباره امنیت غذایی در مناطق روستایی شهرستان گرگان
 پایان نامه کشاورزی-اکولوژیک:اثر تغذیه معدنی فسفر و پتاسیم بر رشد و تثبیت زیستی نیتروژن در گیاه سویا تحت شرایط غرقابی
 پایان نامه کشاورزی-اگرواکولوژی:تاثیر تنش خشکی آخر فصل بر عملکرد و دمای سایه انداز گیاهی ژنوتیپ های تریتیکاله
 پایان نامه کشاورزی-آب و خاک: تاثیر کودهای دامی، بیولوژیک وشیمیایی بر برخی خصوصیات فیزیک و شیمیایی خاک و عملکرد گیاه ذرت
پایان¬ نامه کشاورزی گرایش آبیاری و زهکشی:ارزیابی مدل AquaCrop برای تعیین اثرات آب و کود نیتروژنه روی رشد و محصول ذرت دانه ای
پایان¬ نامه کشاورزی گرایش آبیاری و زهکشی:تأثیر زبری سطح با شیب معکوس بر روی مشخصات هیدرولیکی پرش
پایان¬ نامه آبیاری و زهکشی:ارزیابی و بررسی امکان اتوماسیون سیستم آبیاری عقربه‌ای با داده‌های هواشناسی
 پایان¬ نامه رشته آبیاری و زهکشی:اولویت¬بندی مکانی زهکشی زیرزمینی در محدوده پروژه البرز
رساله دکتری باغبانی (Ph. D) گرایش گیاهان دارویی، ادویه‎ای و نوشابه‎ای:ارزیابی تنوع مورفولوژیکی، ژنتیکی و فیتوشیمیایی جمعیت¬های آویشن کوهی ایران Thymus kotschyanus
رساله دکتری رشته باغبانی-گرایش میوه کاری:پاسخ های مورفولوژیک و فیزیولوژیک دو رقم انگور به اسید سالیسیلیک و نیتریک اکسید در شرایط شوری
 پایان نامه – باغبانی (گل وگیاهان زینتی):اثر امواج مایکروویو بر جوانه زنی، شاخص های رشد و فعالیت برخی آنتی اکسیدان ها در بذر شیرین بیان Glycyrrhiza glabra L
 پایان نامه کشاورزی- باغبانی (گل وگیاهان زینتی):اثر بسترهای کشت مختلف در پرورش گل جعفری پاکوتاه Tagete patula L.
 پایان نامه کشاورزی- باغبانی (گل وگیاهان زینتی):اثر هورمون اسید جیبرلیک روی گلدهی گیاه زینتی لوناریاآنوئه
 پایان نامه کشاورزی- باغبانی (گل وگیاهان زینتی):اثرتیمارهای هورمونی در باززایی گیاه زینتی سنبل از طریق کشت بافت
 پایان نامه : بررسی اثرات آبیاری با فاضلاب تصفیه شهری بر رشد رویشی دو رقم یونجه
 پایان نامه : تاثیر اسانس گیاهان باریجه،آنغوزه و دافنه بر کنترل شته سیاه باقلا
 پایان نامه : برهم ¬کنش پساب تصفیه شده¬ی شهری و کودهای شیمیایی
 پایان نامه : بررسی اثرات متقابل آب و ازت برکمیت و کیفیت محصول گوجه فرنگی
 پایان نامه : تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ بهاره
 پایان نامه : تعیین سطح بهینه کاربرد کود نیتروکسین و بیوسوپرفسفات و اثر آنها بر اجزاء عملکرد در لوبیا
 پایان نامه : بررسی اثر ارتفاع بر تراکم ، پراکنش و عملکرد دو گونه چویل
 پایان نامه : اثر محلول پاشی عناصر کم مصرف آهن و روی بر عملکرد کمی و کیفی کلزا
 پایان نامه : بررسی تاثیر کاربرد سطوح مختلف کلات های روی و آهن
 پایان نامه : اثرات آبیاری با پساب فاضلاب تصفیه شهری یاسوج
 پایان نامه : بررسی تاثیر کود زیستی فسفات بارور-2 بر عملکرد گندم آبی رقم الوند
 پایان نامه : بهینه‌سازی مصرف ازت در زراعت پایدار لوبیا
 پایان نامه : بررسی اثرات سطوح مختلف اوره و کلرید سدیم
 پایان نامه : اثر سطوح مختلف سوپر جاذب(A-200) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم شهریار
 پایان نامه : اثر کاربرد محلول پاشی سایکوسل و سولفات
 پایان نامه : بررسی اثر کود بیولوژیک نیتروکسین و کود شیمیایی اوره بر عملکرد و اجزای عملکرد جو
 پایان نامه : بررسی اثر تاریخ کاشت و کشت مخلوط ذرت و ماش بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش
 پایان نامه : بررسی اثر سطوح مختلف فسفر و تاریخ کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی گل همیشه بهار
 پایان نامه : بررسی اثر تیمارهای مختلف در شکستن خواب و جوانه‌زنی
 پایان نامه : بررسی اثر دور آبیاری و ماده ضد تنش کراپ کاندیشنر بر عملکرد شلتوک
 پایان نامه :بررسی اثر سطوح مختلف سولفات آمونیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد
 پایان نامه : بررسی تاریخ کاشت و محلول پاشی کود “بر” برکیفیت ، عملکرد تک بوته
 پایان نامه : بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم ذرت شیرین
 پایان نامه : بررسی تأثیر تراکم های مختلف کشت گندم در شرایط دیم
 پایان نامه : بررسی اثر جمعیت طبیعی علفهای هرز بر شاخص های رشد
 پایان نامه : بررسی آهن و روی قابل جذب گیاه در عمق 30-0 سانتیمتری خاک
 پایان نامه : بررسی اثر پساب فاضلاب تصفیه شهری بر رشد و نمو جو
 پایان نامه :بررسی اثر سطوح مختلف دور آبیاری و پتاسیم بر خصوصیات کمی و کیفی لوبیا
 پایان نامه ارشد:اثرهای منابع کودی آهن و روی بر ویژگی¬های فیزیو مورفولوژیکی شمعدانی Pelargonium hortorum Hort
متن کامل در سایت:
 40y.ir


نویسنده آموزش یار در 01:42 ق.ظ | نظرات()

پایان نامه رشته کشاورزی : بررسی مزیت نسبی کشت دوم در اراضی شالیکاری شهرستان رودبار
پایان نامه رشته علوم دامی : بررسی اثر تزریق تستوسترون در خروس¬های گله مادر گوشتی برعملکرد گله
 پایان نامه رشته کشاورزی : بررسی اثرات محلول غذایی با غلظت‌های مختلف پتاسیم
پایان نامه رشته کشاورزی : اثر فاصله کاشت و مدیریت علف¬های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا سبز
پایان نامه رشته کشاورزی : بررسی رابطه تعهد سازمانی برکارایی مدیران و کارکنان
پایان نامه رشته کشاورزی : اثر اسپری برگی با عصارۀ جلبک آسکوفیلوم نودوسوم و نانوکلات ‌آهن
پایان نامه مهندسی کشاورزی: اثر سد زاینده رود بر کیفیت آب و غنای درشت بی مهرگان کفزی رودخانه زاینده رود
پایان نامه کشاورزی: اثر جیبرلیک اسید و بنزیل آدنین بر رشد رویشی و تغییرات رنگدانه های فتوسنتزی گیاهی گیاهان آپارتمانی آرالیای دروغین، شفلرا و فیکوس بنجامین در شرایط آبیاری میست
پایان نامه مهندسی کشاورزی: برآورد عملی تلفات نشت در کانالهای آبیاری شهرستان کرمانشاه
پایان نامه کشاورزی: تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد و برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی ارقام کلزا
پایان نامه رشته شیلات: اثرات دوره های گرسنگی کوتاه مدت و غذادهی مجدد بر شاخص های رشد و کارایی تغذیه
پایان نامه کشاورزی گرایش آبیاری و زهکشی: ارزیابی هم‌خانواده‌های نفوذِ جدید در آبیاری جویچه‌ای
پایان نامه مهندسی کشاورزی: بررسی اثر آبشویی و حرکت نیترات در خاک با استفاده از مدل NLEAP در گیاه نیشکر
پایان نامه کشاورزی گرایش اصلاح نباتات: بررسی همبستگی و روابط رگرسیونی بین صفات مختلف سیب ¬زمینی
پایان نامه مهندسی کشاورزی: بررسی امکان وجود مقاومت القایی در گندم نسبت به شته سبز گندم
پایان نامه کشاورزی: اثر نمره وضعیت بدنی در شروع دوره انتقال و مکمل های آنتی اکسیدان بر تنش های اکسیداتیو و بروز بیماری های متابولیک در گاوهای شیری پر تولید
پایان نامه کشاورزی و منابع طبیعی: بررسی تاثیر سطوح مختلف کنجاله گوار با استفاده از آنزیم همی سل بر عملکرد کیفیت تخم مرغ
پایان نامه مهندسی کشاورزی: مقایسه اثرات سطوح مختلف لسیتین سویا و زرده تخم مرغ در محیط انجماد بر کیفیت اسپرم قوچ افشاری در داخل فصل تولیدمثل
پایان نامه کشاورزی: بررسی روند تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش متری بیوزین در خاک و ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان زراعی به بقایای آن
پایان نامه مهندسی کشاورزی: بررسی اثر سویه های منتخب باکتری خانواده سودوموناس بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم زمستانه
پایان نامه کشاورزی: تاثیر محلول پاشی کود اوره و تراکم بوته بر روی رشد و نمو سورگوم علوفه ای در شرایط آب و هوایی
پایان نامه کشاورزی و منابع طبیعی: بررسی اثرنوع کود و شخم بر عملکرد و اجزای عملکرد ماریتیغال
پایان نامه مهندسی کشاورزی: کوچک مقیاس کردن خروجی های مدل چرخش عمومی جو جهت بررسی آثار تغییر اقلیم بر رخدادهای آتی بارش
پایان نامه کشاورزی گرایش زراعت: اثر تنش کمبود آب و نیتروژن در دوران رویشی و زایشی بر رشد و عملکرد دو رقم ذرت
پایان نامه مهندسی کشاورزی: اثر جیره های غذایی حاوی سطوح مختلف ویتامین های E و C بر شاخص ¬های رشد و پارامترهای خونی ماهی فلاورهورن
پایان نامه رشته کشاورزی : تأثیر پتاسیم و روی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت سینگل گراس 704
 پایان نامه اصلاح نباتات: تنوع سوماکلونال در گیاه دارویی بارهنگ با استفاده از مارکر ISSR
پایان نامه رشته کشاورزی : تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جو
 پایان نامه اصلاح نباتات:بررسی جنین‌زایی سوماتیکی در نخل خرما -Phoenix dactylifera L.-
پایان نامه رشته کشاورزی : تأثیر کاربرد کولتیواتور و چند کشتی همزمان بر خصوصیات زراعی و زیست توده ذرت
 پایان نامه اصلاح نباتات:بررسی تنوع مورفولوژیک و کمیت و کیفیت روغن گیاه نوروزک Leriifolia Salvia
پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی : تاثیرچند کشتی همزمان بر عملکرد دانه ارقام گلرنگ در منطقه آران وبیدگل
پایان نامه رشته کشاورزی : بررسی تاثیر زمان و غلظت محلول پاشی Zn و تنش رطوبتی بر عملکرد و کلروفیل
 پایان نامه اصلاح نباتات:تجزیّه پایداری فنوتیپی ارقام نخود با استفاده از روش¬های پارامتری و ناپارامتری
 پایان نامه اصلاح نباتات: معیارهای فیزیولوژیک و رابطه آنها با عملکرد دانه در ژنوتیپ های گندم تتراپلوئید
 پایان نامه اصلاح نباتات در رشته کشاورزی:مطالعه پایداری عملکرد دانه لاین¬های کلزا Brassica napus L.
پایان نامه اصلاح نباتات در رشته کشاورزی:مطالعه تحمل به تنش خشکی هیبریدهای جدید آفتابگردان
پایان نامه کشاورزی-اصلاح نباتات:مطالعه تنوع ژنتیکی لاین‌های‌خاص تولید شده در مرکز تحقیقات صفی آباد خوزستان
 پایان نامه اقتصاد کشاورزی:بررسی صرفه حاصل از مقیاس در مصرف مواد غذایی در ایران
 پایان نامه اقتصاد کشاورزی:بررسی عوامل موثر بر صادرات انجیر خشک ایران
 پایان نامه کشاورزی-اصلاح نباتات:سیاستگذاری بهینه یارانه کود و سم محصول ذرت و کلزا مطالعه موردی استان فارس
 پایان نامه کشاورزی-اقتصاد کشاورزی:مقایسه روش‌های مختلف قیمت‌گذاری آب کشاورزی با استفاده از رهیافت برنامه‌ریزی ریاضی مثبت
متن کامل در سایت:
 40y.ir


نویسنده آموزش یار در 01:42 ق.ظ | نظرات()

پایان نامه رشته کشاورزی : بررسی اثر قارچ میکوریزا و محلول پاشی اسید هیومیک و اسید بیومین
پایان نامه رشته کشاورزی : بررسی صفات کمی وکیفی ژنوتیپ های مختلف انتخابی کلکسیون تلقیح کنندگان پسته
پایان نامه رشته کشاورزی : بررسی اثر بخشی اسانس برخی از گیاهان دارویی بر روی کنترل قارچ
پایان نامه رشته کشاورزی : بررسی کارایی موثرترین تیمارهای قارچ Talaromyces flavus
پایان نامه رشته کشاورزی : مقایسه صفات زراعی ارقام طارم محلی، حسنی و عنبربو
پایان نامه رشته کشاورزی : بررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهای Agropyon elangatum
پایان نامه رشته خاک شناسی : تاثیر قارچ مایکوریزا بر تحمل انگور به تنش شوری
پایان نامه رشته کشاورزی با موضوع گندم
پایان نامه رشته کشاورزی : تأثیر پوشش صمغ کاراگینان و بالنگو همراه با آبگیری اسمزی
پایان نامه رشته کشاورزی : کارایی ترکیبات مختلف در کنترل آلترناریوز سیب زمینی
پایان نامه رشته کشاورزی : بررسی اثرات ترکیبات هورمونی درمیزان تولید مواد فنولی درگیاه آلوئه ورا
پایان نامه رشته کشاورزی : بررسی اثر ضد قارچی اسانس تعدادی از گیاهان دارویی بر قارچ رایزوکتونیا
پایان نامه رشته کشاورزی : مطالعه اثر باکتری¬های محرک رشد گیاهی بر ریشه زایی
پایان نامه رشته علوم دامی : اثر پودر رزماری و ویتامین E بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی
پایان نامه رشته علوم دامی : تأثیر سطوح مختلف ویتامین C بر میزان جمعیت، تخم‌گذاری ملکه زنبور عسل
پایان نامه رشته علوم دامی : اثر استفاده از سبوس برنج غنی‌سازی شده با پساب ماهی
پایان نامه رشته علوم دامی گرایش تغذیه دام : بررسی اثر سطوح مختلف ال- کارنیتین ، متیونین و لیزین
پایان نامه رشته علوم دامی : تأثیر سطوح مختلف دو نوع تفاله زیتون با و بدون مکمل آنزیمی
پایان نامه رشته کشاورزی با موضوع : اثر سطوح مختلف آهن و گوگرد بر عملکرد و اجزای عملکرد بادام‌زمینی
پایان نامه رشته مدیریت کشاورزی : تحلیل سطوح دانشی و بینشی کشاورزی پایدار در بین شالی¬کاران
پایان نامه رشته باغبانی : تعیین بهترین زمان برداشت دو رقم زیتون روغنی با توجه به خصوصیات کیفی آن ها
 پایان نامه رشته کشاورزی : سنجش سطوح پایداری نظام زراعی شالیکاران شهرستان رشت
پایان نامه رشته کشاورزی: مقایسه اثرات پری‌بیوتیک اولئوبیوتیک و پروبیوتیک باکتوسل
پایان نامه کشاوزی : اثر برخی ترکیبات بازدارنده‌ی قهوه‌ای شدن آنزیمی در حفظ کیفیت و افزایش عمر انباری میوه‌ی ازگیل ژاپنی
پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی : اثر تاریخ کاشت و استفاده از مالچ بر رشد و عملکرد گیاه لوبیا در گیلان
پایان نامه رشته علوم دامی : بررسی امکان استفاده از مایع مدفوع بجای مایع شکمبه
پایان نامه کشاورزی: بررسی سمیت تنفسی اسانس برگ درخت نارنج و برگ درخت اکالیپتوس روی سوسک کشیش و شپشه‏ آرد و شپشه‏ دندانه ‏دار
پایان نامه کشاورزی: بررسی فرایند هضم نشاسته های طبیعی و اصلاح شده گندم درسیستم مدل و مدلسازی رهایش گلوکز با استفاده از منطق فازی
پایان نامه مهندسی کشاورزی: شناسایی ارقامی از اسفناج که از نظر میزان اسید اگزالیک مطلوب هستند
پایان نامه مهندسی کشاورزی: تأثیر روش‏های خاک‏ورزی، پیش‎کاشت لوبیا و الگوی کاشت بر میزان عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت علوفه‏ ای
پایان نامه کشاورزی: بررسی اثر کود بیولوژیک نیتروکسین و محلول‌پاشی عناصر ریز مغذی آهن و روی و منگنز
پایان نامه مهندسی کشاورزی: مروری بر تاثیر آلاینده های کشاورزی بر آبزیان
پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی: شته مومی کلم
پایان نامه رشته کشاورزی: بررسی میزان تاثیر برخی مشخصه های خاک بر روی رویش درختان
پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی : اثر غلظت های مختلف 2،4-D و BAP و انواع محیط کشت
پایان نامه کشاورزی: بررسی تاثیر کودهای زیستی بر عملکرد ذرت در شرایط تنش کم آبیاری در شرایط آب و هوایی
پایان نامه مهندسی کشاورزی: تراکم های مختلف کاشت بر میزان عملکرد دانه و علوفه جو تاثیر معنی دار دارد
پایان نامه مهندسی کشاورزی: ارزیابی و مقایسه مدل های Drainmod و Modflow در شبیه سازی و برآورد نوسانات سطح ایستابی در اراضی زهکشی شده
پایان نامه کشاورزی: بررسی امکان بهره گیری از کود بیولوژیک فسفره به عنوان منبع کودی و مقایسه آن با منبع کودهای شیمیایی فسفره متداول
پایان نامه مهندسی کشاورزی: ارزیابی پوشش های مصنوعی و گراولی در زهکش های زیرزمینی با استفاده از مدل آزمایشگاهی تانک خاک
پایان نامه کشاورزی: استفاده از روغن بادام تلخ باعث کاهش از دست دادن آب و چروکیدگی پوست میوه انار و جلوگیری از کاهش کیفیت پوست میوه انار می شود
پایان نامه رشته کشاورزی : اثر محلول‌ پاشی برگی کود ارگانیک (اسید هیومیک) و بسترهای کشت
متن کامل در سایت:
 40y.ir


نویسنده آموزش یار در 01:42 ق.ظ | نظرات()

پایان نامه رشته کشاورزی در مورد تریتیکاله
پایان نامه رشته کشاورزی : اثر اسید جیبرلیک، حلقه¬ برداری، برخصوصیات میوه انگور رقم عسکری
پایان نامه رشته کشاورزی : اثر افزودن آنزیم ترانس گلوتامیناز روی خواص حسی و شیمیایی ماست
پایان نامه رشته کشاورزی با موضوع پسته یا طلای سبز
پایان نامه رشته کشاورزی : تاثیر محلول پاشی به کمک محرک رشد پلی آمین، بور و مولیبدن بر عملکردگلرنگ
پایان نامه رشته کشاورزی : فرمولاسیون و تولید کیک بدون گلوتن با جایگزینی آرد گندم
پایان نامه رشته کشاورزی :تولید موتاسیون در گیاه نعناع فلفلی با استفاده از موتاژن EMS
پایان نامه رشته کشاورزی : بررسی میزان تحمل ارقام و لاین های خالص سویا به بیماری پوسیدگی
پایان نامه رشته کشاورزی : اثر دماهای انجماد و دوام آن بر درصد جوانه زنی گرده
پایان نامه رشته کشاورزی : القاء موتاسیون نقطه‌ای با استفاده از EMS در گیاه بادرنجبویه Melissa officinalis
پایان نامه رشته کشاورزی گرایش علوم و صنایع غذایی : اثر افزودن آنزیم ترانس گلوتامیناز
پایان نامه رشته کشاورزی : بررسی اثر باکتریهای حامل آنزیم ACC- deaminase
پایان نامه رشته کشاورزی : بررسی تأثیر اسموپرایمینگ بر روی جوانه زنی و اجزای عملکرد گیاه گلرنگ
پایان نامه رشته کشاورزی : بررسی اثرات انواع مختلف اسید هیومیک بر خصوصیات کمی و کیفی پسته
 پایان نامه رشته کشاورزی : بررسی اثرات اسانس نعناع کوهی بر خصوصیات ماست
پایان نامه رشته کشاورزی : بررسی اثر غلظت های مختلف متانول بر شاخص های فیزیولوژیکی
پایان نامه رشته کشاورزی : استفاده از عصاره برگ زیتون به جای آنتی اکسیدان ها
پایان نامه رشته کشاورزی : ارزیابی ژنوتیپ‎های باقلا به بیماری‎های برگی در منطقه گرگان
پایان نامه رشته کشاورزی : بررسی اثر کادمیوم بر رفتار کروموزوم در تقسیم میتوز
پایان نامه رشته کشاورزی : اثر تراکم و تاریخ کاشت بر روی کمیت و کیفیت دو اکوتیپ سیر
 پایان نامه کشاورزی : تهیه پروتکل ریز ازدیادی و تولید نیمه انبوه دو پایه پا کوتاه کننده گلابی OH×F40 و FOX¬11
پایان نامه رشته کشاورزی : ارزیابی میزان تحمل ارقام کنجد به قارچ Macrophomina phaseolina
پایان نامه رشته کشاورزی : بررسی پاسخ پایه‌های مختلف مرکبات به کود آلی تولیدی صنایع چوب
پایان نامه رشته کشاورزی : تاثیر گیاه آویشن بر خصوصیات شیمیایی سوسیس در طول دوره انبارداری
پایان نامه رشته کشاورزی : بررسی مواد اصلاح کننده خاک
پایان نامه رشته کشاورزی : مطالعه تجربی امکان اتصال آفلاتوکسین M1 به استرپتوکوکوس
پایان نامه کشاورزی : مطالعه تجربی امکان اتصال آفلاتوکسین M1 به استرپتوکوکوس ترموفیلوس در دوغ بدون چربی
پایان نامه رشته کشاورزی : بررسی اثر سطوح مختلف ازت و فواصل کاشت بر صفات مورفولوژیک، زیره سبز
پایان نامه رشته کشاورزی :بررسی اثر جایگزینی شهد عسلی خرما بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی بستنی کم چرب فیبردار
پایان نامه رشته کشاورزی : بررسی اثر کود نانوپتاس بر خصوصیات مورفولوژیکی دو رقم نرگسTazetta وJanquilla
پایان نامه رشته کشاورزی : اثر تنش خشکی و تراکم بوته دو توده محلی سیر
 پایان نامه رشته کشاورزی : استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی
پایان نامه رشته کشاورزی : بررسی اثرات کود ازته و فسفاته بر رشد و عملکرد گیاه دارویی روناس
پایان نامه رشته کشاورزی : بررسی اثر کاربرد عنصر روی، بور و پوترسین بر انبارمانی شلیل رقم کیوتا
پایان نامه رشته کشاورزی : بررسی اثر عصاره زنیان بر خواص فیزیکوشیمیایی فیلم خوراکی نشاسته ساگو
پایان نامه رشته کشاورزی : بررسی الگوی بیان ژنی آنزیم فنیل آلانین آمونیا لیاز
پایان نامه رشته کشاورزی : تأثیر ریزمغذی¬ها بر عملکرد اسانس سه گونه اکالیپتوس در منطقه سمنان
پایان نامه رشته کشاورزی : ایجاد طرح الگو استقرار سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی
پایان نامه رشته کشاورزی : تأثیر تنش خشکی و هگزاکونازول بر خصوصیات رشدی گیاه ختمی خبازی
پایان نامه رشته کشاورزی : اثر غلظت های مختلف هورمون براسینواستروئید روی پنج ژنوتیپ پسته
پایان نامه رشته کشاورزی : بررسی تغییرات اسانس حاصل از گیاه به¬ لیمو
پایان نامه رشته کشاورزی : مطالعه همبستگی عناصر غذایی مهم خاک با میزان جمعیت
متن کامل در سایت:
 40y.ir


نویسنده آموزش یار در 01:42 ق.ظ | نظرات()

 پایان نامه کارشناسی ارشدرشته کشاورزی :شناسایی گونه های غالب قارچ های میکوریز آربوسکولار
 پایان نامه رشته کشاورزی : بررسی وضعیت آلودگی باغات پسته به نماتد مولد غده ریشه
 پایان نامه رشته کشاورزی : بررسی ارقام و لاین های امید بخش کاهو نسبت به سفیدک داخلی
 پایان نامه رشته کشاورزی : بررسی عوامل پوسیدگی سیب زمینی درانبارهای دامغان
 پایان نامه رشته کشاورزی : بررسی اثرات پیش تیمار بذر بر مولفه های جوانه زنی
 پایان نامه رشته کشاورزی : بررسی اپیدمیولوژی بیماری مومیایی درختان میوه هسته دار
 پایان نامه رشته کشاورزی : اثر عصاره آبی گیاه گل میمونی بر مدت زمان ماندگاری
 پایان نامه رشته کشاورزی: بهینه سازی فرآیند خشک کردن جعفری و نعناع
 پایان نامه رشته کشاورزی : بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی – رئولوژیکی و حسی شکلات پروبیوتیک
 پایان نامه رشته کشاورزی :جداسازی ، شناسایی مولکولی و بررسی خواص آنتی باکتریال پنی سیلیومهای خاکهای زراعی
 پایان نامه رشته کشاورزی : اثر آنتی اکسیدانی عصاره سبوس برنج در پایدار سازی روغن آفتابگردان
 پایان نامه کارشناشی رشته کشاورزی : زیست سنجی حساسیت گیاهان زراعی تناوبی با گندم
 پایان نامه رشته کشاورزی : بررسی تاثیر غلظت های مختلف هورمون IBA
پایان نامه رشته کشاورزی : اثر ﻣﻳﻜﺮﻭﺍﻧﻜﭘﺴﻮﻟﺎﺳﻴﻮﻥ ﻭﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺑﻘﺎﻯ ﺑﺎﻛﺘﺮﻯ ﭘﺮﻭﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻰ ﺑﻮﻣﻰ
پایان نامه رشته کشاورزی : ارزیابی مقاومت نسبی ژنوتیپ های آفتابگردان نسبت به قارچ
پایان نامه رشته کشاورزی : جداسازی و شناسایی سروتیپ های سالمونلاهای جدا شده از تخم مرغ های بومی
پایان نامه رشته کشاورزی گرایش تکنولوژی مواد غذایی:بررسی تاثیر حلالهای مختلف بر استخراج ترکیبات فنولیک از گیاه زولنگ
پایان نامه رشته کشاورزی : بررسی دو روش استخراج بر اسانس و ترکیبات شیمیایی دو گونه بومادران
پایان نامه رشته کشاورزی : بررسی درصد آلودگی پسته های آب خندان به قارچ Aspergillus flavus
پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی : بررسی تاثیر پوشش‌های خوراکی پکتین و کیتوزان
پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی : بررسی محیط کشت کروم آگار اصلاح شده
پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی : بررسی میزان ضایعات عمده محصولات باغی استان البرز
پایان نامه رشته کشاورزی : بررسی میدانی باقیمانده آنتی بیوتیک های کلرامفنیکل، جنتامایسین
پایان نامه رشته کشاورزی : بررسی اثر تنش خشکی و محلول پاشی چیتوزان بر سه رقم مختلف گیاه کرچک
پایان نامه کشاورزی : تعیین ترادف اپرون ار. ان. ای ریبوزومی و آنالیز فیلوژنتیکی فیتوپلاسماهای همراه با بیماری تورم جوانه بادنجان
پایان نامه رشته کشاورزی : بررسی تنوع بیماریزایی جدایه‌های قارچ Fusarium verticillioides
 پایان نامه رشته کشاورزی : بیماری لکه موجی سیب زمینی
پایان نامه رشته کشاورزی : بررسی امکان جایگزینی آرد دانه نخود و عدس در فرمولاسیون همبرگر
پایان نامه رشته کشاورزی : اثرتیمارهای پس از برداشت بر کمیت و کیفیت سبزیجات تازه
پایان نامه رشته کشاورزی گرایش علوم و صنایع غذایی : بررسی تغییرات رنگ رب گوجه فرنگی
پایان نامه رشته کشاورزی : بررسی تیمارهای نوع روغن و هیدروکلوئید بر کاهش جذب روغن در سیب زمینی
پایان نامه رشته کشاورزی : اثر کلرید سدیم و سلنیوم بر روی گیاه کلزا
پایان نامه رشته کشاورزی : تأثیر گیاه پونه (Mentha logfolia) بر خصوصیات شیمیایی سوسیس
پایان نامه رشته کشاورزی : بررسی اثر عصاره پونه کوهی بر خواص فیزیکوشیمیایی فیلم نشاسته کاساوا
پایان نامه رشته کشاورزی : تولید پنیر سیاهدانه و بررسی ویژگیهای فیزیکو شیمیایی
پایان نامه رشته کشاورزی: بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی میوه ازگیل
پایان نامه رشته کشاورزی : بررسی میزان مقاومت ارقام مختلف جو از طریق پارامتر نشت یونی
پایان نامه رشته کشاورزی : مطالعه¬ ی بعضی صفات زراعی و فیزیولوژیک و واکنش ارقام گلرنگ تحت شرایط تنش خشکی
پایان نامه رشته کشاورزی : بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و پایداری اکسایشی روغن خرفه
پایان نانه رشته کشاورزی :بررسی اثر عصاره آویشن برخواص فیزیکوشیمیایی فیلم خوراکی نشاسته ساگو
پایان نامه کشاورزی : اثر آنتی اکسیدانی عصاره ازگیل در پایدار سازی روغن آفتابگردان طی شرایط
پایان نامه رشته کشاورزی در مورد محصولات جالیزی
متن کامل در سایت:
 40y.ir


نویسنده آموزش یار در 01:42 ق.ظ | نظرات()

 پایان نامه :مطالعه¬ ی‌ خواص هسته ای با استفاده از مدل شبکه ای FCC
 پایان نامه  : بررسی ساختار و مفاهیم نانو تکنولوژی

پایان نامه های رشته کشاورزی
 لیست زیر فقط بخشی از پکیج پایان نامه های رشته کشاورزی است و فایل های پکیج تعدادشان بیشتر است.

 پایان نامه رشته کشاورزی : تأثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی
 پایان نامه رشته کشاورزی : ارزیابی روابط تجربی برآورد ارتفاع رواناب در حوزه آبخیز بختگان
 پروژه رشته کشاورزی : تعیین دوره بحرانی علف های هرز مزرعه ذرت(Zea mays L.) در شرایط تنش خشکی
 پایان نامه رشته کشاورزی گرایش زراعت : اثر سالیسیلیک اسید روی عملکرد و اجزای عملکرد جو رقم
 پایان نامه رشته کشاورزی : تاثیر پلیمرهای سوپرجاذب و رژیم های مختلف آبیاری بر رشد و نمو گل جعفری آفریقایی
 پایان نامه رشته کشاورزی: پهنه‌بندی خطر فرسایش آبی با استفاده از مدل ICONA
 پایان نامه رشته کشاورزی : تخمین ارزش اقتصادی آب کشاورزی با استفاده از مدل الگوی کشت بهینه اقتصاد کشاورزی
 پایان نامه رشته کشاورزی : بررسی کارایی علف‌کش‌های مختلف بر کنترل علف‌های هرز و عملکرد لوبیا
 پایان نامه رشته کشاورزی :ارزیابی تاثیر سیستم‌های کودی بر خصوصیات کمی و کیفی ارقام نخود در کشت پاییزه
 پایان نامه رشته کشاورزی : بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت مرتعداران در طرح‌های مرتعداری
 پایان نامه رشته کشاورزی : بررسی اثر غلظت‌های مختلف تنظیم کننده رشد گیاهی IBA
 پایان نامه رشته کشاورزی : بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه محصول گندم
 پایان نامه رشته کشاورزی :تأثیر مدیریت بهینه سیستم‌های کودی شیمیایی و بیولوژیک
 پایان نامه رشته کشاورزی : مدیریت تقاضای آب از طریق برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید چغندرقند
 پایان نامه رشته کشاورزی : اثر تیمارکردن بذر و سطوح مختلف کود ازته بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت
 پایان نامه رشته کشاورزی : بررسی اثرات محلول¬پاشی اسید¬سالیسیلیک
 پایان نامه رشته کشاورزی :اثرات تاریخ کاشت و محلول پاشی پتاسیم
 پایان نامه رشته کشاورزی: ایجاد طرح الگو استقرار سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی بر مبنای استاندارد ISO22000:2005
پایان نامه رشته کشاورزی اصلاح نباتات : تجزیه ژنتیکی مقاومت به بیماری بلاست در ارقام برنج بروش دیالل
 پایان نامه رشته کشاورزی : بررسی اثرات تاریخ کاشت وتنش کم آبی بر روی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک
 پایان نامه رشته کشاورزی : کارایی ترکیبات مختلف در کنترل آلترناریوز سیب زمینی
 پایان نامه مهندسی کشاورزی : بررسی اثرات ترکیبات هورمونی درمیزان تولید مواد فنولی درگیاه آلوئه ورا
 پایان نامه رشته کشاورزی : بررسی اثر ضد قارچی اسانس تعدادی از گیاهان دارویی بر قارچ رایزوکتونیا سولانی
 پایان نامه رشته کشاورزی : مطالعه اثر باکتری¬های محرک رشد گیاهی بر ریشه زایی و سازگاری گیاه پپرومیا
 پایان نامه رشته کشاورزی :ارزیابی مقاومت نسبی لاین ها و ارقام مختلف کلزا نسبت به قارچ
 پایان نامه رشته کشاورزی : شناسایی عوامل باکتریایی بلایت گردو و تعیین تنوع آن در استان لرستان
 پایان نامه رشته کشاورزی : مقایسه و بررسی روش های نوین پاکسازی
 پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی : بیماری لکه خرمایی گندم
 پایان نامه رشته کشاورزی :شناسایی نماتدهای انگل گیاهی در باغات پسته و انگور استان قم
 پایان نامه رشته کشاورزی :شناسایی قارچ‌های تیره Erysiphaceae
 پایان نامه رشته کشاورزی – صنایع غذایی :بررسی تاثیر فرایندهای مقدماتی، روغن مغز بنه و مواد صابونی ناشونده
 پایان نامه رشته کشاورزی : بررسی های آناستوموزی و تنوع ژنتیکی جدایه های R. solani
پایان نامه رشته کشاورزی : بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد و برخی صفات کیفی سه اکوتیپ گیاه دارویی انیسون
 پایان نامه رشته کشاورزی : مطالعه میزان آفلاتوکسین M1 شیر گاو و گاومیش در شهرستان شوش
 پایان نامه رشته کشاورزی : بررسی اثر ضد¬قارچی برخی از اسانس¬های گیاهی بر قارچ آسپرژیلوس-فلاووس
 پایان نامه رشته کشاورزی : تاثیر قارچ میکوریزا بر روی بعضی از خصوصیات رشدی، بیولوژیکی و تغذیه ایی گیاه
متن کامل در سایت:
 40y.ir


نویسنده آموزش یار در 01:42 ق.ظ | نظرات()

 پایان نامه  : مطالعه مشاهده پذیری رویدادهای تک کوارک تاپ
 پایان نامه : مطالعه و امکان¬سنجی ساخت آشکارساز گازی حساس به مکان دو بعدی
 پایان نامه  : اثر ناهمواری سطح و ضخامت لایه های نازک ZnO جانشانی شده با Mn بر روی خواص اپتیکی آنها
 پایان نامه : اثرات الکترون های ابر گرم بر امواج صوتی غبار در پلاسمای غبار آلود مغناطیسی
 پایان نامه  : اندازه گیری ضریب اتلاف گرما در پدیده کلیدزنی و تعیین مکانیسم کلیدزنی در شیشه های 2TeO-5O2V-Sb
 پایان نامه  : بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستمهای کوانتومی مختلف
 پایان نامه  : بررسی خصوصیت یک مدل گرانش با ثابت ساختار ریز متغییر
 پایان نامه  :کاربرد تئوری میدان موثر بر هم کنش های قوی کوارکهای سنگین
 پایان نامه :اثرات الکترون های ابر گرم بر امواج صوتی غبار در پلاسمای غبار آلود مغناطیسی
 پایان نامه :بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستمهای کوانتومی مختلف
 پایان نامه :بررسی تجربی لومینسانس حاصل از باریکه یونی
 پایان نامه :بررسی خصوصیت یک مدل گرانش با ثابت ساختار ریز متغییر
پایان نامه :بررسی دینامیک درهم¬تنیدگی کیوبیت¬ها در محیط غیرمارکوفی
 پایان نامه:بررسی نقش pH نهایی محلول بر فرآیند رشد و آرایش لایه¬های نانو ساختار نیکل سلنید
 پایان نامه :بررسی و محاسبه توابع شکافت برای پارتون های جرمدار
 پایان نامه :پراکندگی رامان در نقاط کوانتمی نیم-رسانا
پایان نامه :تاثیرمیدان مغناطیسی،دما،وپهنایمحدودپتانسیل برخواص گازالکترونی دوبعدی
پایان نامه :تحریک نوسانات 5 دقیقه¬ای در سیخک¬های خورشیدی با اعمال شار پایا
پایان نامه :شبیه سازی قلب راکتور VVER-1000 و محاسبه ضریب تکثیر قلب با استفاده از کد محاسباتی MCNPX
 پایان نامه :ضرایب ویریال و معادله حالت مایعات با مولکول-های بیضی¬وار سخت
پایان نامه :اثر ناهمواری سطح و ضخامت لایه های نازک ZnO جانشانی شده با Mn بر روی خواص اپتیکی آنها
پایان نامه :اندازه گیری ضریب اتلاف گرما در پدیده کلیدزنی و تعیین مکانیسم کلیدزنی در شیشه های 2TeO-5O2V-Sb
 پایان نامه :بهینه سازی تولید رادیوایزوتوپ های کوتاه عمر در سامانه پلاسمای کانونی
 پایان نامه :پیشرفت های اخیر در مدل های تورمی
 پایان نامه :تعیین تابع پاسخ غیر¬خطی آشکارسازهای 2 اینچی و 3 اینچی CsI(Tl)
پایان نامه :تعیین ماتریس پاسخ آشکارسازهای 2 اینچی و 3 اینچی CsI(Tl) و واپیچش طیف گاماهای زمینه با استفاده از آن
 پایان نامه :جریان جوزفسون در اتصالات پایه گرافن تحت کشش
 پایان نامه:جفت شدگی غیرعادی کوارک تاپ و تولید کوارک تاپ – پاد کوارک تاپ در شتابدهنده LHC
پایان نامه :سنتز نانوکامپوزیت سیلیکا آئروژل/نانو ذرات فریت کبالت و بررسی ویژگی¬های مغناطیسی آن
پایان نامه :مطالعه پارامترهای موثر بر همجوشی پلاسمای دوتریوم-هلیوم 3 به روش محصورسازی مغناطیسی
 پایان نامه:مطالعه فرآیند رشد نانولایه های نازک به وسیله مدل باریکه مولکولی خالصMBE
 پایان نامه:مطالعه ی شفافیت القا شده ی الکترومغناطیسی در سیستم های کوانتومی مختلف
 پایان نامه :طراحی و ساخت یک دستگاه پلاسمای کانونی بسیار کوچک قابل حمل
 پایان نامه :مباحثی در گرانش مغناطیسی
پایان نامه :محاسبه ضریب کشیدگی جامدات با استفاده از مکانیک آماری تعادلی
 پایان نامه :مطالعه برهمکنش گرافن و پروتئین 93OTQ
 پایان نامه :منابع پرتوهای کیهانی
پایان نامه :یک ساختار جدید برای موجبرهای استوانه ای فلزی متشکل از یک میله دی الکتریک دو لپه ای در محور آن برای تولید امواج آهسته
 پایان نامه :تحول ستارگان
 پایان نامه :درهمتنیدگی کوانتومی و گذار فاز کوانتومی دوبخشی و چندبخشی در چگاله بوز- انیشتین
 پایان نامه:اثرات میدان مغناطیسی محوری و کانال یونی بر انتشار امواج در لیزر الکترون آزاد با ویگلر پیچشی
 پایان نامه :بررسی اثر کازیمیر با در نظرگرفتن شرایط مرزی به عنوان قیود دیراک
متن کامل در سایت:
 40y.ir


نویسنده آموزش یار در 01:42 ق.ظ | نظرات()

 پایان نامه : بررسی واکنش‌های هسته‌ای برای هسته‌های سبک با استفاده از مدل شبه کوارکی هسته
 پایان نامه : ترمودینامیک سیاه‌چاله‌های لاولاک در حضورمیدان¬های الکترومغناطیسی غیرخطی
 پایان نامه  :رهیافت کوانتومی به اثر فارادی و دوفامی دایروی نانو ساختارها
پایان نامه  :ساخت و مشخصه یابی سلول های خورشیدی حساس شده با نقاط کوانتومی کادمیم سولفید
 پایان نامه : طراحی چشمه پروتون جهت درمان تومورهای چشمی و محاسبات دوزیمتری با استفاده از کد MCNP
 پایان نامه  : اثر حرارتی آب خروجی نیروگاه اتمی بوشهر بر دما و شوری آب
پایان نامه  : خواص بلور فوتونی دوبعدی متشکل از استوانه‌هایی با پوشش فراماده در یک شبکه مربعی
پایان نامه  : لایه های سیاه گرانش گوس- بونه در حضور دو کلاس الکترودینامیک غیرخطی
 پایان نامه : کرمچاله¬های باردار در حال انبساط در گرانش اینشتین – ماکسول – دایلتن
 پایان نامه : طراحی لیزر فیبری رامان با بازده بالا در محدوده طول موجی 2-1 میکرومتر
 پایان نامه  : مطالعه چگالی تراز هسته ای با استفاده از مدل لایه ای
 پایان نامه  : ارزیابی دینامیکی قابلیت اطمینان دیزل ژنراتور های نیروگاه هسته ای بوشهر
 پایان نامه دکتری: اثر ناهمگونی‌های افقی و قائم بر روی انتشار امواج آکوستیک در دریای عمان
 پایان نامه : الگوی هماهنگ دوم اپتیکی و بسامد مجموع پراکندگی از ذرات با شکل دلخواه
پایان نامه دکتری: مطالعه خواص الکترونی و اپتیکی نانو صفحات چند لایه شش‌ضلعی بورن و نیترید
 پایان نامه : مطالعه مدل‌های انرژی تاریک در کیهان شناسی بر نزدیکی
 پایان نامه : مطالعه خواص هسته ای با استفاده از مدل شبکه ای FCC
 پایان نامه:بررسی تصاویرمیکروسکوپ گمانه روبشی با استفاده از تبدیل موجک
 پایان نامه  : بدست آوردن دو ضریب ایمنی قلب راکتور VVER-1000 با مجتمع سوخت های حلقوی
 پایان نامه  : بررسی پخش مواد رادیواکتیو از یک راکتور هسته¬ ای فرضی MW 5
 پایان نامه  : بررسی ساختار الکترونی وخواص لیگاند شیف باز N4S2
 پایان نامه :سنتز نانوذرات کوپلیمری Zeolite-PEG متصل به حساسگر نوری متیلن بلو به منظور بررسی خواص فتوفیزیکی آن
 پایان نامه :طراحی و ساخت دستگاه عمودی Q-Machine برای تحقیقات در زمینه پلاسمای غباری
 پایان نامه  :بررسی تصاویرمیکروسکوپ گمانه روبشی با استفاده از تبدیل موجک
 پایان نامه  : سنتز نانوذرات کوپلیمری Zeolite-PEG متصل به حساسگر نوری متیلن بلو به منظور بررسی خواص فتوفیزیکی آن
 پایان نامه  :طراحی و ساخت دستگاه عمودی Q-Machine برای تحقیقات در زمینه پلاسمای غباری
 پایان نامه  : بررسی میدان مغناطیسی زمین در داخل مرزهای ایران و تأثیرات آن در ارتفاعات بالا
 پایان نامه  : تخمین امواج بلند ناشی از عبور چرخندهای هواشناسی در سواحل بابلسر
پایان نامه :بررسی عددی معادلات دیفرانسیل غیر خطی، معادله شرودینگر غیر خطی، معادله کورته وگ دی وری
 پایان نامه :به دام اندازی یون در دام پاول
پایان نامه : ارزیابی تغییرشکل و رفتار ورق‌های تقویت‌شده متاثر از خوردگی با رویکرد کاربرد در درب حوضچه‌های خشک
پایان نامه : بررسی اثر کازیمیر با در نظرگرفتن شرایط مرزی به عنوان قیود دیراک
پایان نامه : بررسی نظری معادله حالت مخلوط دوتایی کروی سخت ایزوتوپ های هیدروژن
 پایان نامه:بررسی اثر پلاسما بر روی پلیمر پلی متیل متاکریلات آلاییده با رنگینه آمینوآزو بنزن
 پایان نامه : رهیافت کوانتومی به اثر فارادی و دوفامی دایروی نانو ساختارها
 پایان نامه : سنتز و بررسی خواص ترموالکتریکی نانوپودر NaCo2O4
پایان نامه : طراحی و ساخت دستگاه عمودی Q-Machine برای تحقیقات در زمینه پلاسمای غباری
 پایان نامه : کیهانشناخت جهان شامه ای با گرانش اصلاح شده
پایان نامه : مطالعه اثر رسانندگی الکتریکی بر روی بادهای قرص های برافزایشی با پهن رفت غالب
پایان نامه : مطالعه پارامترهای موثر بر همجوشی پلاسمای دوتریوم و هلیوم 3 به روش محصورسازی مغناطیسی
 پایان نامه  : سنتز و مطالعه خواص فیزیکی نانو ساختارهای اکسید نیکل برای کاربردهای حسگری
 پایان نامه : مطالعه اثر رسانندگی الکتریکی بر روی بادهای قرصهای برافزایشی با پهن رفت غالب
متن کامل در سایت:
 40y.ir


نویسنده آموزش یار در 01:42 ق.ظ | نظرات()


پایان نامه های رشته فیزیک
 لیست زیر فقط بخشی از پکیج پایان نامه های رشته فیزیک است و فایل های پکیج تعدادشان بیشتر است.

 پایان نامه  : محاسبه خواص ترمودینامیکی سیال هلیم III تزریق شده در یک نانو لوله در دمای معین
 پایان نامه  :بررسی سطح مقطع پراکندگی و جذب سلول¬های خورشیدی
 پایان نامه  : مقایسه خواص اپتیکی نقاط کوانتومی کروی درمدل‌های مختلف پتانسیل محدودکننده
 پایان نامه : شبیه سازی دینامیک مولکولی چسبندگی مواد آلی به نانو ساختارها در سلولهای خورشیدی
 پایان نامه  : محاسبه گشتاور مغناطیسی اتم دوترون با استفاده از مدل کوارکی ساده
 پایان نامه‌ی دکتری :اثرناهمگونی‌های افقی و قائم بر روی انتشار امواج آکوستیک در دریای عمان (محدودۀ تنگه هرمز)
پایان نامه : بررسی فرآیند تبدیل داخلی با استفاده از مدل شبه کوارک INVESTIGATION OF INTERNAL CONVERSION PROCESS IN QUARK-LIKE MODEL
 پایان نامه  : پراکندگی بریلوئن برانگیخته آبشاری در فیبر نوری
 پایان نامه : سنتز نانوکامپوزیت سیلیکا آئروژل/نانو ذرات فریت کبالت و بررسی ویژگی¬های مغناطیسی آن
 پایان نامه  : سنتز و بررسی خواص ترموالکتریکی نانوپودر NaCo2O4
 پایان نامه  : بررسی اثر دما بر سطح مقطع پراکندگی ذرات نانو فلزی
 پایان نامه  : بررسی اثر کازیمیر با در نظرگرفتن شرایط مرزی به عنوان قیود دیراک
 پایان نامه :قید¬های آزمون رانش انتقال به سرخ کیهانی روی مدل¬های انرژی تاریک
 پایان نامه : مطالعه پارامترهای موثر بر همجوشی پلاسمای دوتریوم-هلیوم 3 به روش محصورسازی مغناطیسی
 پایان نامه  : بررسی واپاشی دو بتایی
 پایان نامه  : لایه نشانی نیترید آلومینیوم روی زیرلایه استیل 304
 پایان نامه  : بررسی خواص ترمودینامیکی نانولایه هلیم- III
 پایان نامه  : پارامتر چگالی تراز هسته¬ای میکروسکوپی برای ایزوتوپ های Si، Fe، Mo و Dy
 پایان نامه : بررسی پراکندگی بریلوئین و کاربرد آن در تولید لیزر فیبری بریلوئین
پایان نامه : بررسی تغییرات میدان الکتریکی در ساختار نانونقطه کوانتومی با نانو پوسته فلزی و جدا کننده دی الکتریک
 پایان نامه  : الگوی هماهنگ دوم اپتیکی و بسامد مجموع پراکندگی از ذرات با شکل دلخواه
پایان نامه : بررسی و ساخت نانوسیم¬هاو امکان¬سنجی تولید میکرومقاومت وکوچک¬تر از آن برپایه¬ی قالب آلومینای آندیک متخلخل و روش انباشت الکتروشیمیایی
 پایان نامه  : برهمکنش پلاسمون-مولکول در نانوذره و نانومیله¬ های فلزی
 پایان نامه  : امکان¬سنجی کاربرد نانوسیالات به عنوان جاذب نوترون در خنک‌کننده اضطراری قلب رآکتور
پایان نامه  : بررسی اثر کازیمیر با در نظرگرفتن شرایط مرزی به عنوان قیود دیراک
 پایان نامه  : تولید نانو¬ساختار¬های ترکیبی اکسید روی و بررسی خواص نوری و کاربردهای آن
 پایان نامه  : رشد سطوح ناهموار و بررسی رسانندگی الکتریکی آن
 پایان نامه  : مطالعه مدل‌های انرژی تاریک در کیهان شناسی برنز دیکی
 پایان نامه : بررسی اثر دما بر سطح مقطع پراکندگی ذرات نانو فلزی
پایان نامه : بررسی تصاویر میکروسکوپ گمانه روبشی با استفاده از تبدیل موجک
پایان نامه : تخمین امواج بلند ناشی از عبور چرخندهای هواشناسی در سواحل بابلسر
پایان نامه : سنتز نانوکامپوزیت سیلیکا آئروژل و نانو ذرات فریت کبالت و بررسی ویژگی ¬های مغناطیسی آن
پایان نامه : قید¬های آزمون رانش انتقال به سرخ کیهانی روی مدل¬های انرژی تاریک
پایان نامه : لایه نشانی نیترید آلومینیوم روی زیرلایه استیل 304 به وسیله دستگاه پلاسمای کانونی
 پایان نامه : مطالعه چگالی تراز هسته ¬ای با استفاده از مدل لایه ¬ای
 پایان نامه دکتری : بررسی ساختار هسته¬ها از دیدگاه مدل شبه کوارکی
 پایان نامه : امکان سنجی تولید جمعیت وارون در گرافن
 پایان نامه : بررسی گسیل امواج الکترومغناطیسی در پلاسما با استفاده از ویژه مدهای خطی به دام افتاده
متن کامل در سایت:
 40y.ir


نویسنده آموزش یار در 01:42 ق.ظ | نظرات()
آرشیو مطالب
دیگر امکانات